جزوه درس موبایل 1 و موبایل 2

بخش اول :نصب و راه اندازی اندروید استودیوfile1


بخش دوم :ساخت پروژه در اندروید استودیو، بررسی محیط توسعه و ساختار کلی پروژه file2


بخش سوم : آموزش کار با ListView در اندروید file3


بخش چهارم :آشنایی با اکتیویتی (Activity) و ساختار آنfile4

 


بخش پنجم: ذخیره اطلاعات با SharedPreferences در اندروید file5


تمرینات انجام شده در کلاس