آموزش برنامه نویسی پایتون به زبان ساده

متغیر(Variable)

یک مکان از حافظه را در اختیار می گیرد که بتواند داده را نگهداری کند.

انواع داده:

  • عددی یا Number
  • رشته ای یا String
  • نوع های دیگری نیز دارد و مهم این هست

مثال:

عددی:x=10      y=40        x2=50

رشته ای :s=”book”   k=”c”    k1=”AB”

نکته : رشته ای حتما باید داخل علامت ” ” قرار داده شود